Du học – Xuất khẩu lao động

Simple Contact Form
Chúng tôi là những MarTecher tiên phong trong ứng dụng số hóa các hoạt động truyền thông và vận hành của doanh nghiệp trong thời đại 4.0.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tiếp thị số và giải pháp số hóa cho các công ty khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Họ là những doanh nghiệp đang cần tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên môi trường số.

GIÁ TRỊ

GIÁ TRỊ – CỐT LÕI

  • Tận tâm: Tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự nỗ lực hết mình sẽ là sức mạnh to lớn đưa Poka Media vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Tận tâm vì khách hàng, tận tâm trong công việc là triết lý hàng đầu trong suy nghĩ và hành động của tất cả các thành viên.
  • Sáng Tạo: Là đòn bẩy phát triển nhằm tạo ra giá trị khác biệt. Poka Media đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những công nghệ mới vào hoạt động, luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ.
  • Đoàn Kết: Tất cả thành viên gắn kết thành một thể thống nhất, đồng lòng vì mục đích chung “có Kỷ Luật sẽ có Sức Mạnh”.
  • Chính Trực: Poka Media tôn trọng đạo đức trong kinh doanh, tuân thủ luật pháp, giữ đúng cam kết, nói được phải làm được nhằm mang tới hiệu quả cao nhất trong công việc.
  • Tốc Độ: Poka Media lấy tốc độ làm tôn chỉ hành động và chính xác là yếu tố bắt buộc. Tốc độ còn có nghĩa là thích ứng, linh hoạt để phù hợp với mọi hoàn cảnh. Vinh quang thuộc về người đến đích đúng hẹn. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là “NHANH ẨU ĐOẢNG”.

Trả lời